معرفی پروژه

4

طبقه تجاری

800

ظرفیت پارکینگ

185

واحد تجاری

10773

متر مشاعات

7

المان موزیکال

7

سینما

1

گیم سنتر

15

فود کورت

1

کافه کتاب

اصفهان مال

نزدیک ترین مکان ها تا شعاع هزار متری به عمارت گلدسته

 • میدان نقش جهان
 • چهل ستون
 • بازار قدیم اصفهان
 •  چهار باغ عباسی
 • سی و سه پل
 • بهترین هتل های اصفهان
 • بازار هنر
 • عمارت هشت بهشت
 • ایستگاه مترو
 • home
 • home

  میدان نقش جهان

 • home

  چهل ستون

 • home

  چهارباغ عباسی

 • home

  سی و سه پل

 • home

  هتل عباسی

 • home

  هتل عالی قاپو

 • home

  بازار هنر

 • home

  عمارت هشت بهشت

 • home

  ایستگاه مترو

رویداد ها